19 червня 2021 року (0532) 59-42-70 Мапа сайту

Співробітниками кафедри виконуються ініціативні науково- дослідні роботи (2019-2024 рр.):

1. «Теоретико-методологічні аспекти здоров’язбережувальних технологій та підвищення рівня фізичної підготовленості засобами фізичного виховання у процесі професійної підготовки студентів закладів вищої освіти», номер держреєстрації 0120U100561.

2. «Стан респіраторного здоров’я населення Полтавської області та вплив на нього факторів навколишнього середовища», номер держреєстрації 0120U101177.

Основні наукові напрямки:

 • дослідження стану респіраторного здоров’я населення Полтавської області;
 • комплексний аналіз стану епідеміологічної ситуації з патології органів дихання, серцево-судинної системи, нервової системи у співставленні з даними про концентрацію РМ2,5 , РМ10 та клімату в Полтавській області;
 • розробка та впровадження заходів зі зменшення викидів у повітря на місцевому рівні сприятиме поліпшенню респіраторного здоров’я населення Полтавської області;
 • вивчення розповюдженості та впливу на стан організму споживання тютюнових виробів серед молоді (саногенна медицина);
 • розробка практичних заходів з профілактики патології органів дихання та поліпшення здоров’я;
 • вивчення теоретико-методологічних аспектів здоров’язбереження та використання окремих здоров’язбережувальних технологій у навчально-виховному процесі;
 • підвищення рівня фізичної підготовленості студентської молоді шляхом впровадження ефективних програм (або комплексів вправ, теоретичної складової) фізичної підготовки на основі застосування здоров’язбережувальних технологій.

Наукова продукція кафедри за останні 7 років:

 • 195 друкованих робіт, 20 статей у фахових журналах, які індексуються в Scopus, Web of Sciense, 5 посібників, 2 патенти та 3 монографії.

Патенти:

 • Бойко Д.М., Бойко О.С. Спосіб визначення прихованої гіпоксії у пацієнтів в амбулаторних умовах патент / Д.М. Бойко, О.С. Бойко // Пат.118493 Україна, МПК А61В 5/0205 (2006.01). власник ВДНЗУ «УМСА» – № u 2017 02118; заяв.2017.03.06; опубл. 2017.0810, Бюл.№15
 • Бойко Д.М., Ніколенко Д. Є. Бойко О.С. Спосіб визначення етапів перебігу саркаїдозу легень та внутрішньогрудних лімфатичних вузлів патент / Д.М. Бойко, О.С. Бойко // Пат.129070 Україна, МПК (2018.01), 33/48 (2006.01), 1/28 (2006.01), А61К 39/00. власник ВДНЗУ «УМСА» – № u 2018 02464; заяв.2018.03.12; опубл. 2018.10.25, Бюл.№20,

За останні 5 років на кафедрі захищено 2 докторські та 5 кандидатські дисертації:

 • Докторська дисертація за спеціальністю 14.01.27 (пульмонологія) Бойко Д.М. – «Клініко-експериментальне обґрунтування диференційованої корекції запалення та обміну сполучної тканини при бронхообструктивних та інтерстиціальних захворюваннях органів дихання», 2014 рік.
 • Докторська дисертація за спеціальністю 14.03.09 (гістологія, цитологія, ембріологія) Шепітько К.В. – «Морфофункціональна характеристика стінки тонкої кишки в нормі і після введення кріоконсервованої плаценти на тлі гострого експериментального асептичного запалення очеревини у щурів», 2015 рік.
 • Ємець  Анатолій Васильович – 13.00.04 (теорія і методика професійної освіти), «Підготовка лікарів сімейної медицини до реалізації фізично-реабілітаційних технологій у професійній діяльності», 2015 рік.

 • Скріннік Євгенія Олександрівна – 13.00.07 (теорія і методика виховання), «Підготовка майбутнього вчителя до формування сімейних духовно-моральних цінностей учнів загальноосвітніх навчальних закладів», 2016 рік.

 • Донченко Вікторія Іванівна – 13.00.02 (теорія та методика навчання (фізична культура, основі здоров’я), «Методика навчання здоровʼязбережувальних технологій студентів медичного університету», 2016 рік.

 • Страшко  Євгеній  Юрійович – 14.01.33 (медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія) «Клініко-фізіологічні обґрунтування комплексного впливу на м’язову спіраль дітей, хворих на ДЦП», 2017 рік.
 • Петришин Олександр Володимирович – 13.00.02 (теорія та методика навчання (фізична культура, основі здоров’я), «Методика професійно-прикладної фізичної підготовки студентів вищого медичного закладу», 2017 рік.

Викладачі, які ведуть самостійні наукові дослідження на здобуття наукового ступеню:

 • Жамардій В.О. тема докторської дисертації «Теоретико-методичні засади застосування фітнес-технологій на заняттях з фізичного виховання студентів вищих педагогічних навчальних закладів» за спеціальністю 13.00.02 (теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я).
 • Шкурупій О.І.  тема кандидатської дисертаційної роботи: "Фізична терапія рухових розладів при ендопротезуванні кульшового суглобу у хворих з наслідками гострого порушення мозкового кровообігу" за спеціальністю 227 (фізична терапія, ерготерапія).